Sunday, September 30, 2012

ມື້ ຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ

 ຕື່ນມາແຕ່ເຊົ້າເພື່ອມາກະກຽມໄປຕັກບາດໄຫວ້ພະ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ແມ່ນມື້ ຮ 15 ຄ່ຳ ດ 9 ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 30 ເດືອນ 10 ປີ 2012 ເປັນວັນສຳຄັນຂອງປວງຊົນລາວ ແລະ ຊາວພຸດທັງຫລາຍທີ່ຈະໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດ ສິນກິນທານ ເຊິ່ງຄົນລາວເຮົາໄດ້ພາກັບສືບທອດ ເຮັດ ບຸນປະເພດັ່ງກ່າວນີ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ປູ່ແຕ່ຍ່າພຸ້ນແຫລະ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ນາມຂອງມື້ນີ້ວ່າ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ.ໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກນີ້ເນາະພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນ(ຄອບຂົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ)ກໍ່ໄດ້ເຮັດພາເຂົ້າເພື່ອຫາບໄປວັນແລະຈະມີຫໍ່ເຂົ້າ  "ແຕ່ ຂພຈ ເອງກະບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເພິ່ນເຮັດແນວໃດ ຮ່ະໆໆ"

ມາຮອດເວລານີ້ ຂພຈ ກະສິໄປວັດຕັກບາດລະເດີ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ..ເຊື່ອວ່າມີ້ນີ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ ບາງຄົນກໍ່ຄືສິໄປເຮັດບຸນຄື ຂພຈ ເນາະ ຈັ່ງໃນກະຂໍໃຫ້ບຸນຄ້ຳນ້ຳຊູກັນທັງປວງເດີ້ມີຄວາມສຸກ ສຸຂະພາບແຂງແຮງທຸກຄົນ ແລະ ຢ່າລືມໄປເຮັດບຸນກັນທຸກໆມື້ກັນເດີ້
 

No comments:

Post a Comment